QUAN ÂM VÔ LƯỢNG

QUAN ÂM VÔ LƯỢNG

Nhạc : Lê Minh Hiền

Bé Leanne Nguyễn hát cúng dường Pháp hội Quán Thế Âm và lễ hoa đăng tại NPĐ Fremont, Hoa Kỳ, ngày 12-3-2017.

Tin cùng chuyên mục