Đại đức Thích Tâm Hòa giảng pháp tại chùa Phổ Từ, Hoa Kỳ

4 SỰ VĨ ĐẠI CỦA ĐỨC PHẬT THÍCH CA Bài pháp thoại Đại đức Thích Tâm Hòa, trụ trì chùa Hòa Phúc, Việt Nam giảng tại chùa Phổ Từ, California, Hoa Kỳ ngày 05 tháng 3 năm 2017
Đại đức Thích Tâm Hòa giảng pháp tại chùa Phổ Từ, Hoa Kỳ

Vào sáng ngày 05 tháng 3 năm 2017, Đại đức Thích Tâm Hòa, trụ trì chùa Hòa Phúc (Hà Nội, Việt Nam) đã đến thăm chùa Phổ Từ tại thành phố Hayward, tiểu bang California và giảng bài pháp “4 sự vĩ đại của đức Phật Thích Ca” đó là: sự xuất hiện vĩ đại; sự từ bỏ vĩ đại; sự thành tựu vĩ đại; và sự ra đi vĩ đại.                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                            

Facebook Chùa Việt Hải Ngoại.

Hình ảnh : Võ Văn Tường.

Tin cùng chuyên mục