HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ ĐIỂN GIẢNG PHÁP TẠI FREMONT, HOA KỲ

Nhân ngày lễ Đức Phật Thích Ca Thành Đạo năm Mậu Tuất, vào sáng ngày 12-01-2019, tại tịnh thất Hòa Bình (37538 2nd Street, Fremont, CA 94536), Hòa thượng Thích Như Điển, Phương trượng chùa Viên Giác, Hannover (Đức Quốc) đã đến viếng tịnh thất và giảng pháp “Giới Bồ tát tại gia” cho Đạo tràng Hòa Bình đang thọ Bát quan trai giới 1 ngày 1 đêm tại tịnh thất.
HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ ĐIỂN  GIẢNG PHÁP TẠI FREMONT, HOA KỲ

Là một danh tăng ở hải ngoại có hơn 40 năm hoằng pháp khắp các châu lục, bài giảng của Hòa thượng thật hấp dẫn, súc tích, dễ hiểu, dễ thực hành qua nhiều câu chuyện ngắn có ý nghĩa Phật pháp từ trong kinh tạng và giữa cuộc đời; qua đó, Ngài sách tấn chư Phật tử thường tinh tấn trong tu tập.

Đại chúng có duyên lành nghe một thời pháp an vui, thắm tình đạo vị!

Kính chúc Hòa thượng pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, Phật đạo sớm viên thành!

 

 

Tin và ảnh: Võ Văn Tường

Tin cùng chuyên mục