Đàn tràng Dược Sư Thất Châu Mạn Đà La tại chùa Thiên Trúc, Hoa Kỳ

Nhằm cầu nguyện cho thế giới hòa bình, các gia đình được an vui, hạnh phúc trong dịp đầu xuân Quý Tỵ - 2013; đồng thời thắp một nén hương lòng, dâng lời cầu siêu cho những thân nhân quá vãng, Đàn tràng Dýợc Sý Thất Châu Mạn Ðà La và Ðàn Chẩn tế Âm linh cô hồn vừa ðýợc chùa Thiên Trúc tổ chức vào các ngày 22, 23 và 24 tháng 02 nãm 2013 (nhằm ngày 13, 14 và 15 tháng Giêng nãm Quý Tỵ) tại Hội trýờng Yerba Buena High School, thành phố San Jose, tiểu bang California.  
Đàn tràng Dược Sư Thất Châu Mạn Đà La tại chùa Thiên Trúc, Hoa Kỳ

 

CHÙA THIÊN TRÚC, HOA KỲ TỔ CHỨC

ĐÀN TRÀNG DƯỢC SƯ THẤT CHÂU MẠN ÐÀ LA

 

 

Tin và ảnh : Võ Văn Tường

 

Nhằm cầu nguyện cho thế giới hòa bình, các gia đình được an vui, hạnh phúc trong dịp đầu xuân Quý Tỵ - 2013; đồng thời thắp một nén hương lòng, dâng lời cầu siêu cho những thân nhân quá vãng, Đàn tràng Dýợc Sý Thất Châu Mạn Ðà La và Ðàn Chẩn tế Âm linh cô hồn vừa ðýợc chùa Thiên Trúc tổ chức vào các ngày 22, 23 và 24 tháng 02 nãm 2013 (nhằm ngày 13, 14 và 15 tháng Giêng nãm Quý Tỵ) tại Hội trýờng Yerba Buena High School, thành phố San Jose, tiểu bang California.

Đàn tràng được thiết kế bảy tầng bảo tháp với 49 tượng đức Phật Dược Sư, 49 ngọn nến lung linh.

Đàn tràng được sự Chứng minh của Hòa thýợng Thích Thông Hải. Bảy vị kinh sý gia trì là : Thích Thiện Long (Sám chủ), Thích Phýớc Ðịnh, Thích Minh Nguyện, Thích Chánh Ðịnh, Thích Nhật Châu, Thích Pháp Uyển và Thích Nhật Thiện; bốn vị pháp sý là : Thích Thông Hải, Thích Nhật Châu, Thích Pháp Uyển và Thích Thiện Long.

Chýõng trình đàn tràng trong ba ngày gồm các lễ : Khai kinh, bảy lần Đăng đàn Dýợc Sý (tuyên sớ cầu an, cầu siêu), lễ quá ðýờng, lễ Trai Tãng, thuyết pháp (HT. Thích Thông Hải, TT. Thích Pháp Uyển và TT. Thích Thiện Long), ðãng ðàn Chẩn tế Âm linh cô hồn và chýõng trình văn nghệ phục vụ của nhóm Tuệ Đăng.

Hàng trăm quý đồng hương, Phật tử tại thành phố San Jose và nhiều thành phố miền Bắc California đã về tham dự Đàn tràng được tổ chức trọng thể, trang nghiêm trong ba ngày qua. 

 

Bấm vào đây để xem ảnh

Tin cùng chuyên mục