CHÙA ĐỨC VIÊN TỔ CHỨC LỄ KẾT ĐÀN MẠN ĐÀ LA 8 ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ

CHÙA ĐỨC VIÊN TỔ CHỨC LỄ KẾT ĐÀN MẠN ĐÀ LA 8 ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ
CHÙA ĐỨC VIÊN TỔ CHỨC LỄ KẾT ĐÀN MẠN ĐÀ LA 8 ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ

          Vào lúc 9g30 chủ nhật, ngày 27 tháng 10 năm 2019, chùa Đức Viên chính thức tổ chức Lễ vía Đức Phật Dược Sư, kinh hành niệm Phật; Lễ kết đàn và xóa Mạn Đà La 8 vị Phật Dược Sư. 8 Đức Phật Dược Sư cát Mạn Đà La được gia trì bởi 3.600 chư Tăng India.

          Hôm nay, ngày 26 tháng 10 năm 2019, chùa tổ chức Lễ thọ Bát Quan Trai giới cho Phật tử.

 

Ảnh: Võ Văn Tường

Tin cùng chuyên mục