CHÙA ĐỨC VIÊN, SAN JOSE (HOA KỲ) TỔ CHỨC LỄ VÍA ĐỨC BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

Chùa Đức Viên tọa lạc tại số 2440 McLaughlin Avenue, thành phố San Jose, tiểu bang California, Hoa Kỳ.
CHÙA ĐỨC VIÊN, SAN JOSE (HOA KỲ) TỔ CHỨC LỄ VÍA ĐỨC BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

Vào sáng ngày 20 tháng 10 năm 2019, chùa Đức Viên tọa lạc tại số 2440 McLaughlin Avenue, thành phố San Jose, tiểu bang California đã trang nghiêm, thành kính tổ chức Lễ vía đức Bồ tát Quán Thế Âm do Ni sư Giám viện Thích Đàm Nhật chủ lễ. (Chùa đã tổ chức Lễ Ngũ Bách Danh từ ngày 14 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10 năm 2019). Sau phần nghi lễ, tụng kinh và quán nguyện, Sư Geshe Tashi-trong Tăng đoàn Ngài Gala Tulku Rinpoche-đã thuyết pháp đề tài:“Năng lực Đai Bi”. Hiện nay, các vị Sư (Tây Tạng) đang kết đàn Mạn Đà La tại chùa. Ngày chủ nhật 27 tháng 10 năm 2019, chùa sẽ tổ chức Lễ vía đức Phật Dược Sư, làm Lễ Kết đàn và xóa Mạn Đà La 8 đức Phật Dược Sư.

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát.

 

Tin và ảnh: Võ Văn Tường

 

Tin cùng chuyên mục