Bộ sách Ngôi chùa Việt Nam hải ngoại

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !  Kính Bạch Chư Tôn Đức Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ni Trưởng, Ni Sư ...  Chư vị trụ trì các Tự Viện Phật giáo ở Hải ngoại, Kính thưa quý Đạo hữu, Cư sĩ, Phật tử,  Nă
Bộ sách Ngôi chùa Việt Nam hải ngoại

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !
 
 Kính Bạch Chư Tôn Đức Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ni Trưởng, Ni Sư ...
 Chư vị trụ trì các Tự Viện Phật giáo ở Hải ngoại, Kính thưa quý Đạo hữu, Cư sĩ, Phật tử,
 Năm 2013, duyên lành đã đến, được sự chỉ dạy của Chư vị Hòa Thượng và sự quyết tâm của anh Từ Hiếu Côn, Giám đốc Nhà xuất bản Hương Quê, chúng con bắt tay thực hiện bộ sách Ngôi chùa Việt Nam hải ngoại.
 Tập 1 dự định sẽ phát hành vào dịp Vu Lan năm 2013.
 Chúng con xin được phép gửi Thư ngỏ của Nhà Xuất bản Hương Quê tại Hoa Kỳ và tập brochure kèm theo để xin quý vị phổ biến rộng rãi đến các Tự viện Phật giáo Việt Nam ở các nước khắp thế giới.
 Tập brochure này đang được Nhà xuất bản in ấn thành 8 trang A4 và gửi đến các Tự Viện Phật giáo ở hải ngoại (đã có địa chỉ chính xác) trong tháng 02-2013.
 Xin thành kính cảm ơn.
 Nhân dịp năm mới Quý Tỵ, chúng con kính chúc Chư vị Thân Tâm Thường An Lạc, Vạn Sự Kiết Tường, Phật Sự Viên Thành.
 Kính,
 Tâm Thụy Võ Văn Tường và Từ Hiếu Côn
 
 
 
 
 
 
 
 

Tin cùng chuyên mục