HẠ TRƯỜNG AN CƯ     CHÙA BẢO PHƯỚC, SAN JOSE PL. 2563

HẠ TRƯỜNG AN CƯ CHÙA BẢO PHƯỚC, SAN JOSE PL. 2563

Hôm nay, ngày 13/7/2019, phần thuyết giảng cụ thể như sau:

KHAI MẠC TRƯỜNG HẠ 2019 TẠI NHƯ LAI THIỀN TỰ, SAN DIEGO, HOA KỲ.

Vào lúc 5:00 AM ngày 17/6/2019, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và Giáo hội Tăng già Khất sĩ Thế giới đã trang nghiêm tổ chức Lễ Tam Bảo - Tác pháp An cư - Khai mạc Trường Hạ năm 2019 tại Như Lai Thiền Tự, số 3340-3342 Central Avenue, thành phố San Diego, miền Nam tiểu bang California.