Lời giới thiệu Sách Chùa Việt Nam hải ngoại tập một

Lời giới thiệu Sách Chùa Việt Nam hải ngoại tập một

Cầm quyển Chùa Việt Nam hải ngoại tập một, do anh Võ Văn Tường và Từ Hiếu Côn kính biếu, giở từng trang, nhìn từng hình ảnh của những ngôi chùa, đọc từng tên của ngôi Tam Bảo, do quý Chư Tăng Ni thành lập, hay Phật tử phát tâm hộ pháp, mà thấy lòng kính trọng, quí mến việc làm của anh Võ Văn Tường và Từ Hiếu Côn. Việc làm mang tính văn hóa ngàn năm cho Phật giáo Việt 

LỊCH BLOC TUẦN NĂM 2012 GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

  Chủ biên : Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương GHPGVN Hình ảnh và bài viết : Võ Văn Tường Số ảnh : 51 ảnh/54 ngôi chùa nổi tiếng từ Bắc vào Nam Bài viết : Giới thiệu địa chỉ và tóm lược lịch sử 54 ngôi chùa nổi tiếng Việt Nam. Cỡ lịch : bloc 30X43 (cm) 

CD ROM CHÙA VIỆT NAM XƯA VÀ NAY

  Tác giả : Võ Văn Tường Ngôn ngữ : Việt - Anh Số chùa : 522 ngôi chùa Hình ảnh : 7.804 ảnh màu Công ty NVNSOFT và Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội - 2007

CD-ROM NHỮNG NGÔI CHÙA NỔI TIẾNG VIỆT NAM

  Tác giả : Võ Văn Tường Ngôn ngữ : Việt - Anh Số chùa : 300 ngôi chùa Hình ảnh : 2.200 ảnh màu Công ty Tin học Tin Việt và Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin, Hà Nội – 1996 Tái bản năm 1998.

64 TỊNH XÁ CỦA HỆ PHÁI KHẤT SĨ

  Chủ biên : HT. Thích Giác Toàn Hình ảnh : Võ Văn Tường và ảnh tư liệu Ngôn ngữ : Việt Số chùa : 64 Tịnh xá Hình ảnh : 347 ảnh màu và đen trắng. Nhà xuất bản Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh - 2004

NHỮNG NGÔI CHÙA DANH TIẾNG

  Biên soạn : Nguyễn Quảng Tuân Hình ảnh : Võ Văn Tường và ảnh tư liệu Ngôn ngữ : Việt Số chùa : 56 ngôi chùa Hình ảnh : 15 ảnh màu, 69 ảnh đen trắng. Nhà xuất bản Trẻ và Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam xuất bản – 1990

VIỆT NAM DANH LAM CỔ TỰ

  Tác giả : Võ Văn Tường Ngôn ngữ : Việt - Anh - Pháp - Hoa Số chùa : 171 ngôi chùa Hình ảnh : 667 ảnh màu Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội - 1992 Tái bản các năm : 1993, 1994 và 1996.

CHÙA PHÙ CHÂU, TIỀN GIANG

  Tác giả : Trương Ngọc Tường - Võ Văn Tường Ngôn ngữ : Việt - Anh Hình ảnh : 54 ảnh màu Nhà xuất bản Tổng hợp TP. HCM - 2006

HÀNH HƯƠNG XỨ PHẬT ẤN ĐỘ - NEPAL

  Tác giả : Võ Văn Tường - Nguyễn Trung Toàn Ngôn ngữ : Việt - Anh - Hoa - Thái - Ấn Số Phật tích : 09 Hình ảnh : 347 ảnh màu Nhà xuất bản Thông Tấn, Hà Nội - 2010

CHÙA TỪ ĐÀM - HUẾ

  Tác giả : Thích Hải Ấn - Võ Văn Tường Ngôn ngữ : Việt - Anh Hình ảnh : 36 ảnh màu Nhà xuất bản Thuận Hóa, Thừa Thiên Huế - 2010

PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL

  Tác giả : Thích Nhật Từ - Võ Văn Tường Ngôn ngữ : Việt - Anh Số chùa và Phật tích : 8 Phật tích và 4 ngôi chùa Hình ảnh : 138 ảnh màu Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin - 2008

108 DANH LAM CỔ TỰ VIỆT NAM

  Tác giả : Võ Văn Tường Ngôn ngữ : Việt - Anh - Pháp - Hoa Số chùa : 108 ngôi chùa Hình ảnh : 838 ảnh màu Nhà xuất bản Thuận Hóa, Thừa Thiên Huế - 2007