CHÙA THIỀN TÔN, HUẾ - NƠI PHÁT XUẤT DÒNG THIỀN LIỄU QUÁN Ở VIỆT NAM

Chùa Thiền Tôn tọa lạc ở phường An Tây, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
CHÙA THIỀN TÔN, HUẾ - NƠI PHÁT XUẤT DÒNG THIỀN LIỄU QUÁN Ở VIỆT NAM

Chùa do Thiền sư Thiệt Diệu - Liễu Quán (1667-1742) khai sáng vào đầu thế kỷ 18. Thiền sư là đệ tử đắc pháp của Hòa thượng Minh Hoằng - Tử Dung, được Hòa thượng trao tâm ấn năm 1712. Bấy giờ, chùa đã trở thành một đạo tràng lớn với nhiều đệ tử đến nghe pháp, học đạo. Thiền sư viên tịch năm 1742, bảo tháp dựng ở triền núi phía Đông Nam chùa vào năm 1748, la thành bao quanh tháp được xây vào năm 2001 nhân dịp đại trùng tu ngôi tổ đình.

 

Pháp kệ Liễu Quán: Thiệt tế đại đạo - Tánh hải thanh trừng - Tâm nguyên quảng nhuận - Đức bổn từ phong - Giới định phước huệ - Thể dụng viên thông - Vĩnh siêu trí quả - Mật khế thành công - Truyền trì diệu lý - Diễn xướng chánh tông - Hạnh giải tương ưng - Đạt ngộ chơn không.

 

Chùa được trùng tu vào các năm 1746, 1793, 1803, 1809. Năm 1940, Hòa thượng Trừng Thủy - Giác Nhiên, vị trụ trì đời thứ 10 đã tổ chức đại trùng tu ngôi chùa. Từ năm 1973 đến khi viên tịch (02/02/1979), Hòa thượng đảm nhận chức vụ Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Ngài kế thừa đời thứ 42 dòng thiền Lâm Tế, đời thứ 8 pháp phái Liễu Quán.

 

Đến ngày 23/02/2000, Hòa thượng trụ trì đời thứ 11 Thích Thiện Siêu đã cho đại trùng tu chùa thành ngôi phạm vũ khang trang, rộng lớn. Chùa được khánh thành trọng thể vào ngày 09/3/2001.

 

Điện Phật được bài trí tôn nghiêm, thờ tượng Tam Thế Phật và tượng đức Phật Thích Ca. Án hai bên thờ Bồ tát Quán Thế Âm và Bồ tát Địa Tạng. Chùa có một số pho tượng cổ và pháp khí cổ.

 

Trụ trì chùa ngày nay là Hòa thượng Thích Thanh Đàm.

 

Tổ đình Thiền Tôn là ngôi thiền tự lớn ở Huế xưa nay. Chùa đã nhận bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam vào ngày 05/5/2008 là “Ngôi chùa phát xuất dòng thiền Liễu Quán ở Việt Nam”.

 

Tin và ảnh: Võ Văn Tường

Tin cùng chuyên mục