CHÙA VẠN PHẬT QUANG ĐẠI TÒNG LÂM - BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CHÙA VẠN PHẬT QUANG ĐẠI TÒNG LÂM - BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Chùa tọa lạc ở thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

CHÙA LINH SƠN BỬU THIỀN - BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Chùa thường gọi là chùa Tổ, tọa lạc trên núi Thị Vãi, thuộc xã Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Từ chân núi lên chùa Tổ còn có chùa Linh Sơn Liên Trì, chùa Linh Sơn Hồng Phúc và điện Quang Minh.

CHÙA QUAN ÂM - CÀ MAU

Chùa thường gọi là chùa Phật Tổ, tọa lạc ở số 84/14 đường Rạch Chùa, phường 4, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.