Đại lễ Vu Lan Phật lịch 2560 tại Niệm Phật đường Premost, California

Đại lễ Vu Lan Phật lịch 2560 tại Niệm Phật đường Premost, California

Tin cùng chuyên mục