CHÙA THIÊN THAI THIỀN TÔN - THỪA THIÊN HUẾ

Chùa tọa lạc ở phường An Tây, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
CHÙA THIÊN THAI THIỀN TÔN - THỪA THIÊN HUẾ

Chùa do Thiền sư Thiệt Diệu - Liễu Quán khai sáng vào đầu thế kỷ 18. Chùa được Hòa thượng Thích Giác Nhiên cho đại trùng tu vào năm 1940 và Hòa thượng Thích Thiện Siêu cho đại trùng tu vào năm 2000. Điện Phật được bài trí tôn nghiêm, tầng trên thờ bộ tượng Tam Thế Phật, phía trước tôn trí tượng đức Thế Tôn. Án hai bên thờ Bồ tát Quán Thế Âm và Bồ tát Địa Tạng. Chùa có một số pho tượng cổ.

Ảnh 01. Chùa Thiên Thai Thiền Tôn

 

Ảnh 02. Điện Phật

 

 

Ảnh 03 - 04. Bàn thờ Minh Vương

 

Tin cùng chuyên mục