CHÙA THIÊN MỤ - THỪA THIÊN HUẾ

Chùa tọa lạc trên đồi Hà Khê, đường Nguyễn Phúc Nguyên, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
CHÙA THIÊN MỤ - THỪA THIÊN HUẾ

Chùa được khởi lập vào năm 1601, đời chúa Nguyễn Hoàng. Chùa đã được trùng tu nhiều lần. Điện Phật được bài trí tôn nghiêm. Chùa còn bảo lưu nhiều tượng cổ, pháp khí, di vật các thế kỷ 17, 18 và 19. Các bộ tượng Tam Thế Phật, đức Phật Thích Ca, Bồ tát Di Lặc, Quan Âm Thủ Quyển, Kim Cang, Minh Vương … ở chùa đều là những tác phẩm mỹ thuật đặc sắc và lớn nhất trong các ngôi chùa xứ Huế.

Ảnh 01. Toàn cảnh chùa

 

Ảnh 02. Điện Phật

 

Ảnh 03. Tượng Bồ tát Di Lặc

 

Ảnh 04. Tượng Bồ tát Quán Thế Âm

 

Tin cùng chuyên mục