CHÙA THÁNH DUYÊN - THỪA THIÊN HUẾ

Chùa tọa lạc trên núi Túy Vân, xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
CHÙA THÁNH DUYÊN - THỪA THIÊN HUẾ

Chùa xây dựng dưới thời chúa Nguyễn Phúc Tần, đã được trùng tu nhiều lần. Điện Phật được bài trí tôn nghiêm. Chùa bảo tồn được nhiều pho tượng cổ bằng đồng, bằng gỗ của thế kỷ 19. Như bộ tượng Thập Bát La Hán bằng đồng, mỗi tượng cao khoảng 0,55m, ngang gối khoảng 0,40m, đặt trên đế cao 0,13m. Bộ tượng đã được xác lập kỷ lục là bộ tượng La Hán bằng đồng xưa và lớn nhất Việt Nam. Chùa còn có bộ tượng Thập Bát La Hán bằng tre thếp vàng; mỗi tượng cao khoảng 0,18m, bề ngang khoảng 0,06m, đặt trên đế cao 0,04m, được chạm khắc tinh xảo.

Ảnh 01. Chùa Thánh Duyên

 

Ảnh 02. Điện Phật

 

                    

Ảnh 03 - 04. Tượng Bồ tát Quán Thế Âm và Bồ tát Đại Thế Chí

 

Ảnh 05. Bộ tượng Thập Bát La Hán bằng đồng 

 

Ảnh 06. Bộ tượng Thập Bát La Hán bằng tre thếp vàng

 

Ảnh 07. Bộ tượng Thập Điện Minh Vương 

 

Tin cùng chuyên mục