CHÙA SÙNG NGHIÊM DIÊN THÁNH - THANH HÓA

Chùa tọa lạc ở xã Văn Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.
CHÙA SÙNG NGHIÊM DIÊN THÁNH - THANH HÓA

Chùa được dựng vào thời Lý. Điện Phật được bài trí tôn nghiêm. Chùa còn giữ di vật thời Lý và nhiều tượng cổ như: bộ tượng Tam Thế Phật bằng gỗ, mỗi tượng cao 1,20m, tòa sen và đế cao 0,87m; tượng Bồ tát Quán Thế Âm tọa sơn bằng gỗ, cao 1m.

Ảnh 01. Bộ tượng Tam Thế Phật

 

         

Ảnh 02 - 03. Tượng đức Phật

 

Ảnh 04. Tượng Bồ tát Quán Thế Âm

 

Tin cùng chuyên mục