CHÙA BÁI ĐÍNH - NINH BÌNH

Chùa tọa lạc ở xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.
CHÙA BÁI ĐÍNH - NINH BÌNH

Chùa được dựng vào thời Lý. Ngôi chùa mới được Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đầu tư kiến tạo quy mô lớn, kỳ mỹ nhất nước, với nhiều kỷ lục Việt Nam được xác lập. Đặc biệt là hệ thống tượng bằng đồng nguyên khối thờ ở điện Tam Thế, điện Thích Ca, điện Quan Âm và bộ tượng 500 La Hán bằng đá nguyên khối đều là những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc được tạo tác ở những làng nghề truyền thống nổi tiếng trong nước. Trong điện Tam Thế Phật và điện Giáo chủ Thích Ca, mỗi điện có đặt thờ 2.000 pho tượng Phật nhỏ bằng đồng đặt trong các bệ thờ nhỏ.

Ảnh 01. Chùa Bái Đính (Điện Tam Thế)

 

Ảnh 02. Điện thờ Tam Thế Phật (tượng đồng nguyên khối dát vàng, mỗi tượng nặng 50 tấn, cao 7,5m)

 

Ảnh 03. Điện Phật ở chùa Bái Đính cổ trên núi

 

Ảnh 04. Điện thờ đức Phật Thích Ca (tượng đồng nguyên khối dát vàng, nặng 100 tấn, cao 9,5m)

 

Ảnh 05. Điện thờ Bồ tát Quán Thế Âm Thiên thủ Thiên nhãn (tượng đồng nguyên khối dát vàng, nặng 90 tấn, cao 11,45m)

 

 

Ảnh 06. Tượng Tôn giả Ca Diếp (tượng đồng, nặng 30 tấn, cao 9m)

 

  

Ảnh 07. Tượng Tôn giả A Nan (tượng đồng, nặng 30 tấn, cao 9m)

 

     

     

      

         

Ảnh 08 - 15. Bộ tượng Bát Bộ Kim Cương (tượng đồng, mỗi tượng nặng 5 tấn, cao 3,95m)

      

Ảnh 16 - 17. Tượng Hộ Pháp (tượng đồng, mỗi tượng nặng 30 tấn, cao 5,2 m)

Ảnh 18. Tượng Bồ tát Di Lặc

 

Ảnh 19. Tượng Bồ tát Di Lặc (tượng đồng, nặng 80 tấn, cao 10m)

 

Ảnh 20. Tượng La Hán (tượng đá, mỗi tượng nặng 5 tấn, cao 2,5m)

 

Ảnh 21.  Điện thờ Quốc sư Nguyễn Minh Không

 

Tin cùng chuyên mục