TIN TỨC - SỰ KIỆN

HỘI HƯỚNG THIỆN BỒ ĐỀ, HOA KỲ TỔ CHỨC BUỔI TIỆC CHAY TỪ THIỆN TẠI SACRAMENTO

Vào lúc 3pm ngày 03 tháng 11 năm 2019, tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Người Việt, 6270 Elder Creek Rd, thành phố Sacramento, tiểu bang California; Hội Hướng Thiện Bồ Đề đã tổ chức buổi tiệc chay từ thiện với mục đích giúp đỡ những người thiếu may mắn và giúp họ phương tiện tự vươn lên trong cuộc sống.

CHÙA VIỆT QUỐC NỘI